Mengatasi Anak Malas Belajar

Anak malas belajar dan tidak mahu membaca buku pelajaran, sering menjadi keluhan ibu bapa. Anak pada zaman sekarang lebih suka menonton tv,  filem atau melayari laman sosial di internet. Jika anak tidak mahu belajar, mereka menganggap bahawa belajar adalah suatu kegiatan yang kurang menyenangkan dibandingkan dengan bermain atau berseronok.

Untuk mengatasi anak anda yang malas belajar adalah dengan menekankan kepada anak, bahawa belajar adalah kegiatan yang menarik, menyenangkan atau membuat mereka sedar betapa pentingnya pelajaran.

Di bawah ini adalah tips untuk mengatasi anak malas belajar :

  • Tanamkan kesedaran kepada anak anda, bahawa pelajaran itu adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang pelajar yang hasilnya akan diraih dimasa akan datang.
  • Berikan contoh kepada anak. Anda sebagai ibu bapa juga turut membaca buku-buku yang bermanfaat di saat anak anda sedang belajar.Ibu bapa sebaiknya juga menanamkan budaya membaca di dalam keluarga.Ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Buat satu  ruang belajar khas yang menarik dan rapi.
  • Berikan motivasi kepada anak untuk belajar dengan cara yang baik, adakan pendekatan sambil menyelami hati anak dengan menjadikan anak sebagai sahabat. Jangan menyuruh anak belajar dengan paksaan, apalagi dengan cara yang kasar.
  • Berikan insentif kepada anak, baik berupa hadiah kesukaan mereka atau sekadar pujian jika tahap pembelajaran anak semakin  bagus. Hal ini akan membantu memotivasi dan menaikkan semangat anak.
  • Sebaiknya ibu bapa lebih terbuka dengan anak-anak dengan bertanyakan permasalahan yang dihadapinya, kenapa malas belajar, apa yang dapat membuat ia semangat untuk belajar dan sebagainya. Bantu anak untuk mengatasi permasalahan tersebut.
  • Jadikan waktu belajar ini menjadi kebiasaan rutin seharian, dan sebaiknya ibu-bapa  juga turut  menemani dan membantu jika anak jika mengalami masalah ketika belajar.
  • Selain waktu belajar yang teratur, sediakan juga waktu yang cukup untuk anak anda bermain, menonton tv dan berinteraksi dengan rakan-rakannya.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *